همه نوشته ها

لوبیا و خواص عجیب آن !

لوبیا و خواص عجیب آن !

✳در مورد طبیعت لوبیا، نظر حکمای طب اسلامی ایرانی این است که لوبیا قرمز از نظر طبیعت، گرم و تر است و لوبیای سفید از نظر حرارت و برودت، معتدل می باشد.

⚠لوبیا مدرّ است و پوست آن بیشتر مدرّ است تا مغز آن.

?لوبیا بویژه لوبیا سفید، نفاخ است و تولید اخلاط غلیظ می نماید.

?سینه و ریه را نرم می کند و کمک به استفراغ می نماید.

?محرک نیروی جنسی است و تولید اسپرم می نماید.

قاعده آور است.

?خوردن آب لوبیای پخته، خصوصاً لوبیا قرمز پخته و یا به عبارت دیگر خوردن سوپ لوبیا قرمز، برای پاک کردن رحم از ترشحات نفاس نافع است و در اخراج جنین و ضمایم جنین کمک می کند. به این جهت، خوردن سوپ لوبیای قرمز بعد از زایمان نافع است.

?اسراف در خوردن آن، موجب دیدن خواب های مشوّش می شود.

?آرد لوبیا، نرم کننده است.

✳خوردن جوشانده میوه خشک لوبیا (غلاف و دانه) در پایین آوردن مقدار قند ادرار، اثر قطعی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.